Privātmājas zibens aizsardzība – kādu izvēlēties?

privātmājas zibens aizsardzība

Daudzi atceras to, kā bērnībā mamma vai vecmamma mācīja, ka zibens laikā nedrīkst dziedāt, stāvēt pie loga, zem kokiem, skriet un darīt daudz ko citu. Iespējams, tobrīd tas viss vairāk šķita kā spēle, kā joks. Taču, cik bīstama ir šī dabas parādība un vai arī tavam mājoklim ir nepieciešama zibens aizsardzība?

Kas ir zibens?

To var saukt par iespaidīga apjoma elektrisku dzirksteli, kura rodas pretēji lādētu polu sastapšanās rezultātā. Spēriena brīdī radītā temperatūra pārsniedz pat saules karstumu, tādēļ arī mums ir iespējams novērot baltās zibens šautras debesīs, kas ir skaistas, taču vienlaikus arī ļoti biedējošas.

Kādēļ nepieciešama zibens aizsardzība?

Tā palīdz novērst zibens iedarbībā radīto elektrisko un elektronisko iekārtu pārspriegumu. Tas apdraud ne tikai ēkas, bet arī cilvēku dzīvības. Zibens aizsardzības plānu dažādās ēkās veido un īsteno atšķirīgi, vadoties pēc noteiktā aizsardzības līmeņa un citiem standartiem. Zibensaizsardzības sistēmai ir četras klases, no kurām pirmā ir pati riskantākā, piemēram, gaisa satiksmes vadības ēkas, sprāgstvielu noliktavas u.c. Savukārt, piemēram, trešajā klasē ietilpst arī dzīvojamās ēkas, un tas nozīmē, ka privātmājas zibens aizsardzība ir nopietns jautājums, kas jāapdomā ikvienam saimniekam.

Kas ierīko zibens aizsardzības sistēmas?

SIA “AURE-1” ir uzņēmums, kas piedāvā dažādus zibensaizsardzības risinājumus privātmājām un komercobjektiem jau vairāk nekā 10 gadus, izmantojot jaunākās tehnoloģijas. Šajā laikā uzstādīta aizsardzība arī, piemēram, Rundāles pilī u.c.

Kādas ir privātmājas zibensaizsardzības metodes?

Uzņēmums piedāvā divu veidu aizsardzību – pasīvo un aktīvo:

  • Klasiskā (pasīvā) aizsardzība: uz ēkas jumta uzstāda metāla stiepļu sietu un uztvērējstieņus, bet gar fasādi novieto novadītājus, kas uztvers zibens lādiņu un aizvadīs to uz zemējumu kontūru. Šo kontūru ierok gruntī par ēkas perimetru vai atsevišķi pie novadītāja punktiem.
  • Aktīvā aizsardzība: mastu ar uztvērējgalviņu uzstāda ēkas augstākajā punktā, gan fasādi novietojot novadītājus, kuri pilda tādu pašu funkciju, kā aprakstīts iepriekš. Šai metodei ir vairākas priekšrocības, piemēram, plašāks aizsardzības rādiuss – vairāk nekā 100 m, šo sistēmu ir vieglāk uzstādīt, nav nepieciešams liels zemējumu skaits, kā arī ir augstāka drošība un ilga darbība.

Kā tiek ierīkota zibensaizsardzība?

SIA “AURE-1” veic tehnisko projektu izstrādi, novērtējot riskus, aprēķinot izmaksas, materiālus, veidojot rasējumus utt. Pēc tam tiek izbūvēta pati sistēma, kas saskaņota ar ēkas īpašnieku. Izveidotā sistēma tiek pārbaudīta un mērīta, lai nodrošinātu tās augsto kvalitāti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *